Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan våre nettsider samler inn og bruker opplysninger om deg (personopplysninger).

Namsos Frivilligsentral har utarbeidet rutiner for hvordan vi håndterer personopplysninger som samles inn via våre nettsider.

Hvordan informasjonen brukes
Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å:

  • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.

Personvernprinsippet sier at du har rett til å bestemme over opplysninger vi har om deg. Som hovedregel må du gi samtykke til at vi kan bruke opplysningene. Namsos Frivilligsentral skal rette seg etter det du bestemmer.

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom Namsos Frivilligsentral har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for at Namsos Frivilligsentral skal overholde lovmessige forpliktelser.

Namsos Frivilligsentral videreformidler ikke personopplysninger om deg.

Analyse

Vi benytter Google Analythics for trafikkmåling og analyse av brukeradferd og innhold. Dette gjør oss i stand til å levere bedre informasjon til deg som besøker nettstedet vårt. All brukerdata som samles inn av Google anonymiseres.