Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Kontakt oss:

Verftsgata 38
7800 Namsos

469 04 544

sissel.thorsen@redcross.no